โปรแกรมคลอด

โปรแกรมคลอด

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ให้ความสำคัญกับสุภาพสตรีทุกท่านรวมถึงท่านที่กำลังตั้งครรภ์ นั่นหมายถึงการเริ่มต้นดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการวางแผนด้านเศรษฐกิจที่ต้องรู้จักพอเพียงในปัจจุบัน เพื่อมี่ให้เป็นภาระของคุณแม่และครอบครัว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จึงได้จัดโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ดังนี้

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโปรแกรมการคลอดและทางนรีเวช โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

 • สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้ทุกราย
 • กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแลทารกตลอดการพักในโรงพยาบาล
 • เลือกแพทย์ได้ทั้งสูติแพทย์และกุมารแพทย์
 • อบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวระหว่างการตั้งครรภ์และการเตรียมพร้อมในการคลอด
 • กรณีมีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลเป็นพิเศษ

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย "ครอบคลุม" รายการดังต่อไปนี้

 • ค่าแพทย์ พยาบาล ทั้งแม่และเด็ก
 • ค่าห้องสำหรับมารดาและทารก พร้อมอาหารและนม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด
 • ค่าวัคซีนพื้นฐานสำหรับทารกแรกเกิด

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย "ไม่ครอบคลุม" รายการดังต่อไปนี้

 • มีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เดิม
 • ภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์เป็นพิษ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
 • กรณีเด็กมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
 • ค่าอาหารพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 • ค่าบริการพิเศษรอยเท้าทอง ก้าวแรกแห่งชีวิต คิดค่าบริการตามแบบที่เลือก
 • กรณีคลอดทารกแฝด คิดค่าบริการเพิ่มในแฝดที่เพิ่มขึ้น
 • ตั้งครรภ์ผิดปกติ เช่น ตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • กรณีวัคซีนพิเศษ จ่ายเพิ่มตามชนิดของวัคซีน
 • ค่าเจาะเลือดสำหรับทารก
 • ค่าบริการที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ว่าไม่รวมในการเหมาจ่าย
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม-ทำนัดตรวจได้ที่ โทร. 043-515191 Facebook: roietthonburi Line OA: @101-thon