โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็ก

โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กและใส่เลนส์ตาเทียม

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้รับบริการในทุกๆด้าน รวมถึงสุขภาพตาด้วย โรคต้อกระจกเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ 1 ทั่วโลกของภาวะตาบอด ซึ่งเกิดจากเลนส์ตาธรรมชาติขุ่นตามวัย รวมถึงจากสาเหตุอื่นๆ แต่เป็นสาเหตุของตาบอดที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดและใส่เลนส์ตาเทียม ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผ่าตัดต้อกระจกมีวิวัฒนาการมาจนถึงการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กและใส่เลนส์ตาเทียมแบบพับได้ ซึ่งทำให้ผลการรักษาดีขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้นในผู้ป่วยต้อกระจกทั่วไป และเป็นเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ในการให้บริการแก่ทุกท่าน

โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กและใส่เลนส์ตาเทียม ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท (จากราคาปกติ 40,000 บาท) สำหรับสิทธิเบิกจ่ายตรง ร่วมจ่ายเพียง 10,000 บาท

หมายเหตุ
– ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมต้องได้รับการตรวจประเมินและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์ก่อน
– ราคาดังกล่าวสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียม 1 ข้าง (รวมค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด ค่าบริการโรงพยาบาลและค่ายาหลังผ่าตัดแล้ว)
– ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินก่อนและหลังผ่าตัด
– ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีมีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ภาวะถุงหุ้มเลนส์ไม่แข็งแรงหรือฉีกขาด จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความแข็งแรงหรือผ่าตัดวุ้นตาส่วนหน้าเพิ่มเติม เป็นต้น
– หากผู้รับบริการประสงค์จะใช้เลนส์ตาเทียมชนิดอื่นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม-ทำนัดตรวจได้ที่ โทร. 043-515191 Facebook: roietthonburi Line OA: @101-thon