ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
  • นักรังสีเทคนิค (4ปี)                                                              1 อัตรา
  • พยาบาลประจำแผนกดูแลหลังคลอด ผ่าตัดคลอด            1 อัตรา
  • พยาบาลประจำแผนกผู้ป่วยเด็ก                                           1 อัตรา
  • พยาบาลทั่วไป                                                                        1 อัตรา

(ประกาศ ณ 4 พฤษภาคม 2567)