ผู้ที่จองชำระวัคซีน Moderna กับทาง รพ.โดยตรง

ผู้ที่จองและชำระวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี แต่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีด ท่านสามารถเข้ารับการฉีดแบบ walk-in ได้ ในทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 8.30-14.00 น. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากวัคซีนจะถึงกำหนดหมดอายุ หากเลยกำหนดดังกล่าว ทาง รพ.จะถือว่าท่านสละสิทธิ


สำหรับผู้ที่ต้องการโอนสิทธิ สามารถให้ผู้รับสิทธินำหลักฐานการมอบสิทธิและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ มาในวันที่รับบริการ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม-ทำนัดตรวจได้ที่ โทร. 043-515191 Facebook: roietthonburi Line OA: @101-thon