บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยทั่วไป

ห้องรวม

ราคา 750 บาท/คืน

ห้องเดี่ยว

ราคา 2,000 บาท/คืน

ห้องเดี่ยว (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

ราคา 2,000 บาท/คืน

ห้อง VIP

ราคา 3,500 บาท/คืน