บริการวัคซีนโควิดแบบ walk-in

วัคซีนโควิด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี แบบ walk-in
✅ วัคซีนโมเดอร์นาแบบครึ่งโดส
สำหรับ
🟠 สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี
🟠 สำหรับบุคคลทั่วไปฉีดเป็นเข็มกระตุ้น
✅ วัคซีนโมเดอร์นาแบบเต็มโดส
สำหรับ
🟠 สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
🟠 สำหรับบุคคลทั่วไป
 
📅 สำหรับวัคซีน Moderna ให้บริการทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 8.30-14.00 น.
 
✅ วัคซีนซิโนฟาร์ม
สำหรับ
🟠 สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป
🟠 สำหรับบุคคลทั่วไป
 
📅 สำหรับวัคซีน Sinopharm ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-14.00 น.
 
🔳 สำหรับผู้ที่จองและชำระวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี แต่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีด ท่านสามารถเข้ารับการฉีดแบบ walk-in ได้ ในทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 8.30-14.00 น. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากวัคซีนจะถึงกำหนดหมดอายุ หากเลยกำหนดดังกล่าว ทาง รพ.จะถือว่าท่านสละสิทธิ
🔲 สำหรับผู้ที่ต้องการโอนสิทธิ สามารถให้ผู้รับสิทธินำหลักฐานการมอบสิทธิและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ มาในวันที่รับบริการ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม-ทำนัดตรวจได้ที่ โทร. 043-515191 Facebook: roietthonburi Line OA: @101-thon